Mion-5 klein

 

Mion Advies

De verhoudingen in de ontwikkel- en bouwwereld zijn veranderd en daarmee is er sprake van een grote veranderopgave.
Enerzijds betreft het de vraagstellingen in de markt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de grote verduurzamingsopgave voor de komende jaren. Anderzijds heeft te maken met de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Mion Advies heeft zich toegelegd op het ondersteunen en begeleiden van de processen die inspelen op deze veranderende markt.
Volgens een bij deze nieuwe opgave passende aanpak, wordt gebruik gemaakt van alle hedendaagse ontwikkelingen. Denk hierbij aan lean, ketensamenwerking, co-makership en BIM.